Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, vážení účastníci našich kurzů a seminářů, vážení návštěvníci naší webové stránky www.triggerpoints.cz, kterou provozuje PhDr. Antonín Janásek, DiS., Ločka 92, Lipník nad Bečvou, 751 31, IČ: 47183985 (dále jen správce).

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!

Naším předním zájmem je kromě poskytování vysoce kvalitních služeb také ochrana Vašich osobních údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji proto probíhá vždy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Získávání a užití osobních údajů

PhDr. Antonín Janásek, DiS., jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy (nákup a provádění vzdělávacích kurzů) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré poskytované osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Správce dále zpracovává osobní údaje na základě aktivního souhlasu následující údaje: jméno, příjmení, email, telefon. Aktivní souhlas uděluje návštěvník při vyplňování formuláře „Vaše objednávka“ zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“. Souhlas je nutné potvrdit tzv. double optin způsobem. Osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracované po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.
Na Vaši e-mailovou adresu Vám mohou být správcem zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit a zrušit – například zasláním e-mailu na zákaznický servis
info@triggerpoints.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce na zákaznické adrese: info@triggerpoints.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečená komunikace při zpracování
Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.
Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany  osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Používání cookies
Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tímto způsobem je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík. U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookie přizpůsobit vlastnímu přání.

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů jsou účinné od 6.11.2020.